לו״ז מושבים + לינקים להפנינג ועדות:

הועדות המציגות במושב הראשון (9:15, 9:30, 9:45):

כנס

תקציב

מורים סיסמא: 1111

תיאום ובקרה

הועדות המציגות במושב השני (10:20, 10:35, 10:50):

קליטת משפחות

מערכת סיסמא: 1111

איכות הסביבה

תקשורת