ימים פתוחים

מידע לנרשמים

לפרטים נוספים צרו  קשר עם זכירות בית הספר.  טל:073-3845921

ועדות בית הספר

ועדת תיאום ובקרה
לחץ כאן
ועדת כנס
לחץ כאן
ועדת משמעת
לחץ כאן
ועדת תקשורת
לחץ כאן
ועדת מורים
לחץ כאן
ועדת קליטת משפחות
לחץ כאן
ועדת חזות
לחץ כאן
ועדת תקציב
לחץ כאן
איכות הסביבה
לחץ כאן
ועדת מערכת
לחץ כאן
הקודם
הבא

מאמר זהות בית ספרי

החינוך הדמוקרטי הוא גישה חינוכית ייחודית הנשענת על השקפות פילוסופיות ליברליות בחינוך ובפסיכולוגיה, המדגישות תפיסת חרות וסובלנות כערכי יסוד. 
בהתאם, תפיסת ביה”ס הפתוח מושתתת על זכאותם של בני האדם, מבוגרים וילדים, לקבל התייחסות שווה, ולהכרה, שלכל פרט אישיות שונה ואוטונומית.

ביה”ס שם לעצמו כערך עליון את עקרון חרות הפרט וחרות הזולת: כל ילד הנו פרט יחיד ואדם ייחודי. יש לו אישיות משלו וקצב התפתחות וגדילה המיוחד לו על-כן נכבד את הילד כאדם שלם ונעריכו כפרט.
ביה”ס יתרכז במתן כלים לתלמיד, באמצעותם יוכל לרכוש ידע ודעת, לפתח רגישות לעצמו, לזולתו ולסביבה בה הוא חי.
ביה”ס שואף לקלוט תלמידים מרקע לאומי, לימודי וסוציו-אקונומי מגוון.
ביה”ס מאמין בתנאי התחנכות טבעיים. כמו בבית ובשכונה, הלימודים מתקיימים בחברה מעורבת, רב גילאית, בהם התלמידים מלמדים ולומדים בצוותא.
אנו עדים לתופעה שציבור רב, ההולך וגדל, מכיר כי בשיטת חינוכנו גלום פוטנציאל גבוה, להתמודדות יעילה עם המציאות בהווה ואתגרי העתיד. העולם שלנו נתון בשינוי מתמיד, וביה”ס הפתוח יש בו היכולת לאפשר לתלמידים לפתח דרכי הסתגלות למצבים המשתנים תדיר, המגדירים ומאפיינים את מושג החיים. אנו רואים בביה”ס השלמה והעשרה למערכת החינוך בישראל. ביה”ס מזמן לכל אלה המאמינים בדרכו.
מסמך זה נוצר בתהליך של שנתיים על ידי צוות ביה”ס וגובש לכדי שלם בשותפות עם קהילת ביה”ס
המסמך מפרט ארבעה מרכיבי זהות בית ספרית המהווים את היסודות של ביה”ס ואת העקרונות המגדירים אותם.
הגדרת היסודות, הינה שלב ראשון בתהליך להגשמת החזון על ידי יצירת תנאים אופרטיביים למימושו.
תוקף המסמך כעשר שנים מרגע ההצבעה, על מנת לאפשר תהליך הגשמה נאות ויציבות ארגונית ממושכת. המסמך יפתח לשינוי אך ורק כמסמך שלם באמצעות כנס בית ספרי המוגדר בכתב המינוי של ביה”ס ככנס קוורום רחב.

מה אומרים בוגרי בית הספר?

הצטרפו לחווית בית הספר