ועדות בית הספר

ועדת תיאום ובקרה
לחץ כאן
ועדת כנס
לחץ כאן
ועדת משמעת
לחץ כאן
ועדת תקשורת
לחץ כאן
ועדת מורים
לחץ כאן
ועדת קליטת משפחות
לחץ כאן
ועדת חזות
לחץ כאן
ועדת תקציב
לחץ כאן
איכות הסביבה
לחץ כאן
ועדת מערכת
לחץ כאן
הקודם
הבא

מאמר זהות בית ספרי

החינוך הדמוקרטי הוא גישה חינוכית ייחודית הנשענת על השקפות פילוסופיות ליברליות בחינוך ובפסיכולוגיה, המדגישות תפיסת חרות וסובלנות כערכי יסוד. 
בהתאם, תפיסת ביה"ס הפתוח מושתתת על זכאותם של בני האדם, מבוגרים וילדים, לקבל התייחסות שווה, ולהכרה, שלכל פרט אישיות שונה ואוטונומית.

ביה"ס שם לעצמו כערך עליון את עקרון חרות הפרט וחרות הזולת: כל ילד הנו פרט יחיד ואדם ייחודי. יש לו אישיות משלו וקצב התפתחות וגדילה המיוחד לו על-כן נכבד את הילד כאדם שלם ונעריכו כפרט.
ביה"ס יתרכז במתן כלים לתלמיד, באמצעותם יוכל לרכוש ידע ודעת, לפתח רגישות לעצמו, לזולתו ולסביבה בה הוא חי.
ביה"ס שואף לקלוט תלמידים מרקע לאומי, לימודי וסוציו-אקונומי מגוון.
ביה"ס מאמין בתנאי התחנכות טבעיים. כמו בבית ובשכונה, הלימודים מתקיימים בחברה מעורבת, רב גילאית, בהם התלמידים מלמדים ולומדים בצוותא.
אנו עדים לתופעה שציבור רב, ההולך וגדל, מכיר כי בשיטת חינוכנו גלום פוטנציאל גבוה, להתמודדות יעילה עם המציאות בהווה ואתגרי העתיד. העולם שלנו נתון בשינוי מתמיד, וביה"ס הפתוח יש בו היכולת לאפשר לתלמידים לפתח דרכי הסתגלות למצבים המשתנים תדיר, המגדירים ומאפיינים את מושג החיים. אנו רואים בביה"ס השלמה והעשרה למערכת החינוך בישראל. ביה"ס מזמן לכל אלה המאמינים בדרכו.
מסמך זה נוצר בתהליך של שנתיים על ידי צוות ביה"ס וגובש לכדי שלם בשותפות עם קהילת ביה"ס
המסמך מפרט ארבעה מרכיבי זהות בית ספרית המהווים את היסודות של ביה"ס ואת העקרונות המגדירים אותם.
הגדרת היסודות, הינה שלב ראשון בתהליך להגשמת החזון על ידי יצירת תנאים אופרטיביים למימושו.
תוקף המסמך כעשר שנים מרגע ההצבעה, על מנת לאפשר תהליך הגשמה נאות ויציבות ארגונית ממושכת. המסמך יפתח לשינוי אך ורק כמסמך שלם באמצעות כנס בית ספרי המוגדר בכתב המינוי של ביה"ס ככנס קוורום רחב.

מה אומרים בוגרי בית הספר?

מידע לנרשמים

הצטרפו לחווית בית הספר