המעבר הסודי למערכת השעות תשפא -טרם עודכן

ספרי לימוד

כיתהמקצועספרי לימוד
כיתה א’עברית

מפתח הקסם (3 חוברות)

אותיות הכתב של קסם

כיתה ב’עבריתהבנתי את הקטע לכיתה ב’  (חלק א’)
כיתות ג’-ו’עבריתעל קצה הלשון ומעולמה של ספרות
כיתה ז’לשוןחוט”בים לשון לכיתה ז’
כיתה ח’לשוןחוט”בים לשון לכיתה ח’
אנגליתג’

My First English Adventure

ספר וחוברת כמפורט מטה

( = Practice Pages 1 + Activity book- units 4-6 )

כולל מחברת מילון התמונות שיש בתוך הספר.

נא לקנות גם מחברת חכמה באנגלית.

אנגליתד’

My First English Adventure

ספר וחוברת כמפורט מטה:   

( = Practice Pages 2 + Activity book- units 7-8 )

נא לקנות שתי מחברות חכמות באנגלית.

אנגלית ה’

Our World – ECB    ספר וחוברת

נא לקנות 2 מחברות שורות באנגלית
(עם שורות רחבות. לא מחברת שורה אחת ! )

אנגלית ו’

Cool – ECB     ספר וחוברת

New Practise Your Grammar for the 6th Grade – ECB

דוברי אנגליתד’ – ו’יקבע בתחילת השנה                                                       
אנגליתז’

Way to Go – ECB ספר וחוברת

New Practise Your Grammar for the 7th Grade – ECB 

יתכן שתתבקשו לרכוש גם ספר קריאה קצר באנגלית.

אנגלית ח’

Just Thinking – ECB   ספר וחוברת

New Practise Your Grammar for the 8th Grade – ECB

אנגלית ט’

Just Imagine – ECB ספר וחוברת

Grammar Helper 5 – UPP

מילון – כתוב או אלקטרוני (מהמילונים המאושרים הבאים) :

מילון כתוב – אנגלי-אנגלי-עברי  או אנגלי-עברי – עברי-אנגלי:
1. מילון אוקספורד לתלמיד- אנגלי-אנגלי-עברי, קרנרמן-ל. כהן   2. המילון האוניברסלי אנגלי-עברי/עברי-אנגלי, י. הופמן
3. המילון המקיף החדש אנגלי-עברי/עברי-אנגלי , ש. זילברמן

4. מילון לונגמן לאנגלית מודרנית–אנג’-אנג’-ערבית, PEARSON 

    או – מילון אלקטרוני (אחד מהדגמים המאושרים שלהלן) :     

שם הדגם והמפתח     

אוקספורד – דגם XF-7 – לוני כהן
Texton Babylon 9222 – יהודה ברמן
Babylon plus Texton– יהודה ברמן
קוויקשנרי TS – WIZCOMTECH

אנגלית י’  4-5 יחידות

Take a Stand – ECB   ספר וחוברת

Grammar Helper  5 – UPP – אותו ספר משנה שעברה 

 

מילון – כתוב או אלקטרוני – מהמילונים המאושרים הבאים :    

מילון כתוב – אנגלי-אנגלי-עברי  או אנגלי-עברי – עברי-אנגלי:
1. מילון אוקספורד לתלמיד- אנגלי-אנגלי-עברי, קרנרמן-ל. כהן   

2. המילון האוניברסלי אנגלי-עברי/עברי-אנגלי, י. הופמן
3. המילון המקיף החדש אנגלי-עברי/עברי-אנגלי , ש. זילברמן

4. מילון לונגמן לאנגלית מודרנית–אנג’-אנג’-ערבית, PEARSON 

או – מילון אלקטרוני  (אחד מהדגמים המאושרים שלהלן):     

שם הדגם והמפתח  
אוקספורד – דגם XF-7 – לוני כהן
Texton Babylon 9222 – יהודה ברמן
Babylon plus Texton– יהודה ברמן
קוויקשנרי TS – WIZCOMTECH

אנגליתי”א  5 יחידות

5 points:
Literature for 5 points – Option 1 – ECB  
The Wave   

מילון – כתוב או אלקטרוני (מהמילונים המאושרים הבאים) :

מילון כתוב – אנגלי-אנגלי-עברי  או אנגלי-עברי – עברי-אנגלי:
1. מילון אוקספורד לתלמיד- אנגלי-אנגלי-עברי, קרנרמן-ל. כהן   

2. המילון האוניברסלי אנגלי-עברי/עברי-אנגלי, י. הופמן
3. המילון המקיף החדש אנגלי-עברי/עברי-אנגלי , ש. זילברמן

4. מילון לונגמן לאנגלית מודרנית–אנג’-אנג’-ערבית, PEARSON 

או – מילון אלקטרוני (אחד מהדגמים המאושרים שלהלן) :     

שם הדגם והמפתח     

אוקספורד – דגם XF-7 – לוני כהן
Texton Babylon 9222 – יהודה ברמן
Babylon plus Texton– יהודה ברמן
קוויקשנרי TS – WIZCOMTECH

אנגלית

י”א  4 יחידות

במידה ותיפתח קבוצת

4 יחידות

4 points :

4 points Literature Program – Option 2 – UPP

Total Bagrut for Module C – AEL

Total Bagrut for Module E – AEL

מילון כתוב  או אלקטרוני – ראו פירוט אפשרויות  ב- 5 יחידות.

אנגלית

י”א  3 יחידות –

במידה ותיפתח קבוצת

3 יחידות

( יתכן שתלמידי
3 יח’ ילמדו בקבוצה של  4 יחידות)

3 points :

Total Bagrut for Module A – AEL

Total Bagrut for Module C – AEL
4 Point Literature Program – Option 2 – UPP

הספר ייקבע בתחילת השנה

מילון – אנגלי-עברי – עברי-אנגלי או מילון אלקטרוני- ראו פירוט אפשרויות ב- 5 יחידות

אנגליתי”ב  5 יחידות

5 points:
Total Bagrut for module E – AEL
Bagrut for Module G – ECB 

מילון – כתוב או אלקטרוני (מהמילונים המאושרים הבאים) :

מילון כתוב – אנגלי-אנגלי-עברי  או אנגלי-עברי – עברי-אנגלי:
1.  מילון אוקספורד לתלמיד- אנגלי-אנגלי-עברי, קרנרמן-ל. כהן   

2 . המילון האוניברסלי אנגלי-עברי/עברי-אנגלי, י. הופמן
3.  המילון המקיף החדש אנגלי-עברי/עברי-אנגלי , ש. זילברמן 4. מילון לונגמן לאנגלית מודרנית–אנג’-אנג’-ערבית, PEARSON 

או – מילון אלקטרוני (אחד מהדגמים המאושרים שלהלן ):     

שם הדגם והמפתח     

אוקספורד – דגם XF-7 – לוני כהן
Texton Babylon 9222 – יהודה ברמן
Babylon plus Texton– יהודה ברמן
קוויקשנרי TS – WIZCOMTECH

אנגלית

י”ב  4 יחידות

במידה ותיפתח קבוצת 4 יח’

4  pointsנמשיך לעבוד עם אותם ספרים של י”א 
Literature for 4 points – Option 2 – ECB
Total Bagrut for Module C – AEL

Total Bagrut for Module E – AEL

מילון כתוב  או אלקטרוני – ראו פירוט אפשרויות  ב- 5 יחידות.

אנגלית

י”ב  3 יחידות

במידה ותיפתח קבוצת 3 יח’

3 points :

נמשיך לעבוד עם אותם ספרים של י”א

4 Point Literature Program – Option 2 – UPP

Total Bagrut for Module C – AEL* –

*למי שלמד  3 יחידות ונבחן בבגרות בי”א כבר אין צורך. 

 מילון – אנגלי-עברי – עברי-אנגלי
 

או מילון אלקטרוני- ראו פירוט אפשרויות ב- 5 יחידות.

מתמטיקה ג-ושבילים +  ו
מתמטיקה ז-טמשבצת – גבי יקואל
מתמטיקה י-יביואל גבע (לפי יחידות לימוד)