בתאל פני

מגיעה ממגזר "חסידי" שבו אוהבים ומקבלים כל אדם באשר הוא.

נכנסת לשנה הרביעית שלי בבית הספר.

עד השנה שעברה הייתי בחטיבה הצעירה, ובשנת הלימודים הנוכחית אהיה חונכת בשכבת כיתות ג'.

יש לי אהבה מיוחדת לחינוך הדמוקרטי, לאופן שבו זכות הבחירה עומדת תמיד בפני כל ילד וילדה. אני שמחה לעבוד במקום בו הילדים והילדות גדלים ברוח זו.

מאמינה מאוד בראיית הנפש של הילד/ה והפנימיות שלו