כנס: שינויי מערכת לשנה״ל תשפ״א

ועדת מערכת עוסקת באופן הניצול של סל שעות ההוראה שעומד לרשות בית הספר במהלך שבוע הלימודים. כמות השעות משפיעה על מספר אנשי הצוות שנמצאים בבית הספר בכל רגע נתון ועל אופן חלוקת הזמן של הצוות ומספר הפעילויות המתקיימות: חונכות, ועדות, מרחבים ומגוון השיעורים.

מספר השעות שעומד לרשות בית הספר מורכב משעות הוראה של משרד החינוך לכיתת לימוד – מה שמגיע לכל תלמיד במערכת החינוך, ומשעות עבור תוכנית הלימודים הייחודית הממומנות על ידי תשלומי ההורים. בשנים האחרונות בית הספר נמצא תחת חובת תהליך הסדרה שמשותף לכלל בתי ספר הייחודיים בארץ, המגביל את סכום תשלומי ההורים

ומכתיב את מספר שעות ההוראה שבית הספר יכול להוסיף לתכנית הלימודים מעבר לשעות משרד החינוך. במקביל בית הספר זכה להכרה במעמדו כייחודי, שמקנה יציבות וודאות.

ההתכנסות לכמות השעות המותרת מהווה ירידה משמעותית מאד בשעות, יחסית למה שהיה נהוג בבית הספר לפני תהליך זה, לפני כחמש שנים. ירידה זו יושמה באופן הדרגתי, עם מדרגה חדה לקראת שנת הלימודים הנוכחית. לקראת שנת הלימודים הבאה צפוי קיצוץ קטן יותר, ובתקווה אחרון, של כ-40 שעות. נזכיר גם שלפני שלוש שנים בית הספר גדל בבת אחת בכ-50%, מבחינת מספר התלמידים, ועדיין מתמודד עם ההשתמעויות מבחינת צפיפות, קבוצות שייכות רחבות יותר ועוד.

על רקע כל הגורמים האלו (לצד טלטלות קשות ומאבקים בבית הספר), בסוף שנה שעברה נקבעו על ידי הקהילה סדרי עדיפויות להתמודדות עם הקיצוץ:
1. שמירה על החונכות (אישית וקבוצתית).
2. איוש מרחבים (חיזוק שייכות ומוגנות, מענה לירידה במספר השיעורים המוצעים, ומתן הזדמנות ללמידה עצמאית בפורמטים לא-פרונטליים ופוטנציאל להוראה מסוגים אחרים).
3. חיזוק המוסדות הדמוקרטיים של בית הספר – כנס וועדות. בשנה שעברה הוחלט שלא לערוך שינויים בתכנית לימודי הליבה, והובן שהצמצום יבוא לידי ביטוי במגוון השיעורים הנוספים.

סדר העדיפויות נקבע מתוך מסמך הזהות הבית-ספרית

תזכורת מכנס מערכת 2019:

לקראת סיום של שנת מעבר עם צוות ניהולי חדש, קליטת מורים חדשים, ושלל הרפתקאות (שתי מערכות בחירות, מצב בטחוני, שטפונות, קורונה ומה לא), הצוות הפדגוגי מציג חזון חדש, המאפשר הוראה חדשנית והגמשת דרכי הלמידה, בדגש על למידה עצמאית ופתוחה וחיזוק מגוון ההיצע לבחירה.

בכנס הדיון בתחילת יוני 2020, הוצגה התוכנית הפדגוגית של הנהלת בית הספר. בתמצית:

שילוב שיעורי ה״צבע״ וה״ליבה״:

קורסים בין-נושאיים: שילוב של אמנות ועברית, נגרות וגיאומטריה

פתיחת מרכזי תרגול

בני שירות לאומי לעזרה פרטנית

משבצות ליווי לתלמידים המעונינים להעביר קורסים

התנדבות בבית הספר כחלק מהמערכת

מורים עובדים יחד, שני מורים לשכבה

במקביל, בעקבות תהליך דיאלוג והקשבה לקולות התלמידים, המורים וההורים בקהילה, מוצעים מספר שינויים באופן ארגון המערכת שישפרו את יישום עקרונות היסוד של בית הספר ויאפשרו קידום ובחינה של החזון הפדגוגי תוך עמידה במגבלת מכסת שעות ההוראה.

ההצעות שעומדות להצבעה מתייחסות לשינויים באורך יום הלימודים, השהות בבית הספר, מבנה החונכות והחלטת הכנס משנה שעברה לגבי שישי קהילתי. בנוסף ישנן הצעות ביחס לסדר היום הפנימי בבית הספר.

הצעה 1 - קיצור יום הלימודים - סיום ב-14:30

רקע

לצורך השלמת תהליך ההסדרה ועמידה במכסת השעות המותרת לבית הספר יש לקצץ כ-40 שעות הוראה לקראת השנה הבאה. קיצור יום הלימודים בימים הארוכים (ראשון, שני, רביעי וחמישי) בעשרים דקות יתן מענה לקיצוץ זה. אם הצעה זו לא תעבור, ישובצו במערכת 40 שעות הוראה פחות; המשמעות היא פחות אנשי צוות בבית הספר בשעות מסויימות, ודילול של היצע התכנים.

כתוצאה משינוי זה שעת האיסוף והגעת ההסעות תוקדם – עניין משמעותי במיוחד למשפחות עם ילדים צעירים. יש לציין שבבית הספר נבחנת הקמת צהרון, שעשוי לתת מענה לסוגיה זו.

בהמשך להצעה לקיצור יום הלימודים בימים הארוכים וכדי לאפשר תנאים למימוש את התכניות הפדגוגיות לשנה הבאה, יש לארגן את סדר היום מחדש, על ידי השינויים שמפורטים בהצעות הבאות (2-4).

 

דחיית ההצעה והשארת המצב הקיים תוביל לדילול היצע השיעורים בהיקף של כ-40 שעות שבועיות בשל קיצוץ שעות.

ההצעה להצבעה: יום הלימודים בימים א’, ב’, ד’ ו-ה’ יסתיים בשעה 14:30 במקום 14:50.

הצעה 2 - שעות החונכות הקבוצתית בחט״צ והיסודי

רקע

כיום, מתקיימים בחט״צ וביסודי מפגשי חונכות קבוצתית של 15 דקות בתחילת כל יום, לפתיחה משותפת של היום ועדכונים. ומפגשים של 45 דקות בסוף כל יום ארוך (א,ב,ד,ה), בשעה השביעית. שעה זו נועדה לפעילות חברתית וחינוכית בקבוצת החונכות.

מתוך ניסיון הצוות השנה ודיאלוג עם התלמידים עולה ההצעה, להעביר את שעות החונכות )המפגשים הארוכים( לתחילת היום, כאשר כולם יותר מרוכזים ופחות עייפים. רעיון זה משתלב גם עם הכוונה להקדיש את השעות האחרונות של היום (6-7) למרחבים.

בימי ג’ יתקיים בשעה הראשונה כנס.

* הצעה זו אינה משנה את המצב בחטיבת הביניים ובתיכון.

ההצעה להצבעה: בחטיבה הצעירה והיסודית – מפגשי החונכות הארוכים (45 דקות) יעברו לבוקר, לשעה הראשונה (4 שעות שבועיות בימי א,ב,ד,ה). בסוף היום יתקיים מפגש קצר של רבע שעה (“להתראות חונך”).

הצעה 3 - שעות נוכחות חובה בחט״ב והתיכון

רקע

כיום, כל תלמידי בית הספר מחויבים להגיע לבית הספר בשעת תחילת הלימודים (08:15), ותלמידים עד כיתה ח’ מחויבים להיות נוכחים בבית הספר עד שעת סיום הלימודים (14:50), תלמידי תיכון יכולים לצאת החל מ-12:40.

מתוך ניסיון הצוות השנה ודיאלוג עם התלמידים, עולה ההצעה לרכז עבור שכבות אלה את רוב היצע השיעורים בשעות הבוקר ולאפשר לתלמידים הבוגרים יותר גמישות ואחריות אישית בקביעת שעות הנוכחות שלהם בבית הספר.

בשל נהלים של משרד החינוך, תלמידי חטיבת הביניים מחוייבים להתחיל את היום בשעה 08:15, ולא יכולים לחזור לבית הספר לאחר יציאה משטחו. לתלמידי התיכון קיימת אפשרות לצאת ולהיכנס לאורך היום בהתאם למערכת האישית.

כדי לאפשר לתלמידי התיכון, הלומדים במסלולי מגמות שונים המתפרסים על פני שעות רבות לאורך השבוע, התחלת יום מאוחרת כשהמערכת האישית שלהם מאפשרת, עולה ההצעה לקיים את מפגש החונכות הקצר (״בוקר טוב״) בתיכון בשעה 10:00.

 
המצב הקיים:
ביניים – חובת נוכחות 8:15-14:50
תיכון – חובת נוכחות 8:15-12:40

* הצעה זו אינה משנה את המצב בחטיבה הצעירה והיסודית.

ההצעה להצבעה:
ביניים
– נוכחות חובה 8:15-12:40.
תיכון – נוכחות חובה 10:00-12:40. מפגש בוקר עובר לשעה 10:00.

הצעה 4 - שינוי זמני הפסקות וקיצור ההפסקה הגדולה

רקע

היום נהוגה בבית הספר הפסקת בוקר של 20 דקות (10:00-10:20) והפסקת צהריים של 40 דקות (12:40-13:20). במקביל לשינויים שכבר הוצגו ובמסגרת הרצון לייעל את ניצול השעות העומדות לרשותנו, מוצע שינוי בשעות ההפסקה וקיצור הפסקת הצהריים.

עבור החט״צ והיסודי תוארך הפסקת הבוקר, ותאפשר זמן יעודי לארוחה בריאה ומסודרת.

קיצור הפסקת הצהריים יאפשר את קיצור שעות החובה בחטיבת הביניים, מבלי לפגוע בשעות ההוראה והלמידה. עבור התיכון תוקדם ותקוצר ל15 דקות, הפסקת הבוקר ללאחר השיעור השני (09:45), כדי לאפשר את מפגש החונכות הקצר (״בוקר טוב״) בשעה 10:00

איך זה יראה?

השינויים לחטיבות השונות יוצרים שוני במערכת הצלצולים בשעות הבוקר (עד ההפסקה הראשונה). שעות הצלצולים הופכות שוב זהות מהשעה השלישית ואילך.

ההצעה להצבעה:
קיצור הפסקת הצהריים ל-20 דקות (12:40-13:00). הוספת זמן ייעודי לארוחת בוקר בחטיבה הצעירה והיסודית (9:45-10:00), לפני הפסקת הבוקר (10:00-10:20)
 

הצעה 5 - צמצום שעות חונכות קבוצתית בחט״ב

רקע

כיום מתקיימת בחטיבת הביניים שלוש שעות חונכות בשבוע.

בשל מספר התלמידים הנמוך בחט״ב, כחלק מקיצוץ שעות ההוראה המוכתב לבית הספר, יש צורך לצמצם במספר שעות נוספות בחטיבה זו. מתוך ניסיון הצוות השנה ודיאלוג עם התלמידים, עולה ההצעה לוותר על שעת חונכות ארוכה אחת ולהשאיר שעתיים עבור הפעילות החברתית והחינוכית.

השארת המצב הקיים תחייב דילול מגוון השיעורים המוצעים לתלמידי חטיבה זו.

ההצעה להצבעה:
לקיים חונכות קבוצתית בחטיבת הביניים פעמיים בשבוע, במקום שלוש פעמים.
 

הצעה 6 - הרכב קבוצת החונכות

רקע

בעבר היו נהוגות בבית הספר, מהחטיבה היסודית ומעלה, שלוש מסגרות חונכות: חונכות אישית – מפגש שבועי 1:1 עם חונך שנבחר על ידי התלמיד; בוקר טוב / להתראות חונך – פתיחת וסגירת היום עם החונך האישי (בקבוצה של כל התלמידים של אותו חונך, לרוב משלוש שכבות שונות); וחונכות קבוצתית – מפגש שבועי או דו-שבועי של תלמידים מאותה שכבה, עם חונך שהוגדר לאותה שכבה, ללא בחירה (בדרך כלל לא החונך האישי שלהם).

בשנה שעברה עלה צורך לעשות שינוי במתכונת זו, בין השאר בעקבות גדילת בית הספר, מתוך מחשבה שנוצרו לכל תלמיד מספר קבוצות שייכות לא חופפות ולא מספיק משמעותיות ובעקבות קשיים רבים עם המסגרת של החונכות הקבוצתית. הוחלט על מעבר למבנה של שתי שכבות שחולקות חונך (במקום שלוש); על יצירת מבנה הבתים, בו שני חונכים עובדים במשותף ומגבים זה את זה; ועל הקדשת השעה השביעית למפגש ארוך בקבוצת החונכות. במצב זה, החונך האישי של כל תלמיד הוא גם החונך הקבוצתי שלו, והמפגש מתקיים בהרכב של תלמידים משתי שכבות.

בהסקת מסקנות משנת לימודים זו, עלה צורך בשיפור נוסף במבנה החונכות. ניכר שקבוצות החונכות לא הפכו למסגרת שייכות מספיק משמעותית, והדבר הקשה על יצירת פעילות ושיח בקבוצות. כמו כן נראה שבהקשר של חלק מהתכנים החינוכיים והחברתיים יש חשיבות למסגרת משותפת עבור בני ובנות אותו הגיל, ושיתכן יתרון למסגרת שייכות שיש בה רצף כלשהו משנה לשנה וקשר המשכי גם בין ההורים.

בעבר, קבוצת החונכות הייתה אחד המוקדים העיקריים שאפשרו פעילות רב-גילאית (לפחות ברמה של 3-2 שכבות).
שיעורי הליבה, שתפסו נתח עצום משעות הלימוד, התקיימו בקבוצות קבועות וחד-שכבתיות, למעט מקרים יוצאי דופן.
בשנה הבאה, השינויים הפדגוגיים הצפויים בביה״ס צפויים להביא לגמישות רבה יותר, כך שהלימודים עצמם יוכלו להיות המוקד למימוש עקרון הרב-גילאיות, באמצעות שריון מקומות בשיעורים לתלמידים משכבות שונות; שילוב שיעורים שמכונים היום “צבע” ופתוחים לשכבות שונות באשכולות ה”ליבה”; והגברת פעילות בין-חטיבתית, כגון חונכויות, תלמידים מלמדים ותלמידים מלווי ועדות, באמצעות מתן ליווי מסודר מצד הצוות. חשוב לציין שבתוכנית החדשה לא יהיה קיבוע של קבוצות בלימודי הליבה (ד’1/ד’2 וכדומה). מצב זה, בו רב-הגילאיות תקבל מענה דרך השיעורים עצמם, פותח את האפשרות להפוך את קבוצות החונכות להיות חד-שכבתיות אם בכך ייתן מענה טוב יותר לצרכים החברתיים והחינוכיים
שלהם נועדו קבוצות אלו.

לכן מוצע כעת לעבור לקבוצות חונכות שמורכבות מתלמידים מאותה השכבה.

המצב הקיים:

  • החונך האישי הוא החונך הקבוצתי.
  • ביסודי ובביניים, בכל קבוצת חונכות משתתפים ילדים משתי שכבות גיל (ג-ד, ה-ו, ז-ח).

השלכות

– בשכבות ג-ד-ה-ו החונך האישי יהיה החונך הקבוצתי.
– בשכבות ז-ח, בהן מספר התלמידים קטן יותר ואינו מאפשר מבנה זהה, המפגשים הקצרים ימשיכו להתקיים בקבוצות
מעורבות עם החונך האישי, אך תתקיים חונכות קבוצתית לכל שכבה, לא בהכרח עם החונך האישי.
יתרונות:
– שיפור בשייכות ואפשרות לעבוד על המרקם החברתי ועל תכנים חינוכיים בקבוצת השווים הרלוונטית ביותר עבור התלמידים.
– רצף והמשכיות משנה לשנה.
מחיר:
– רב-גילאיות תתקיים במסגרת שיעורי התוכן אבל לא במסגרת קבוצות החונכות.
– לכל ילד יהיו פחות חונכים לבחור מתוכם: למשל, במקום 6 חונכים לכל ג-ד, יהיו 3 חונכים לשכבת ג’ ו-3 חונכים לשכבת ד’.

ההצעה להצבעה:
ביסודי ובביניים, לבנות את קבוצות החונכות מילדים בני אותה שכבה.
התיכון והצעירה ישארו ללא שינוי.
 

הצעה 7 - שישי קהילתי

רקע

בשנה שעברה, התקבלה בכנס הצעה להפוך את ימי שישי ל”שישי קהילתי” – יום בו לא יקבעו שיעורים במערכת, והשעות בבית הספר ישמשו כבמה קהילתית ליצירה ופתח ליוזמות ומפגשים מכל הסוגים.

לאורך השנה ראינו רגעים יפים מאד – שיעורים וסדנאות שהועברו על ידי הורים וזכו לפופולריות, פעילות עשירה ומהנה בחטיבה הצעירה, מפגשים ועוד.

עם זאת, היה קשה עד בלתי אפשרי להחזיק את הפעילות באופן איכותי ולשם כך נדרשו משאבים רבים. השתתפות ההורים הכללית הייתה מועטה, וכך גם נוכחות התלמידים. לא נוצרו כמעט פעילויות ביוזמה והובלה של התלמידים. והיה קושי להימנע מקביעת שיעורים עבור התיכון ביום זה, כך שההשתתפות נמנעה מחלקם. בנוסף, בשגרת הקורונה הנוכחית (שאין לדעת עד מתי תימשך), ישנן הגבלות על כניסת הורים ואורחים אחרים לשטח בית הספר.

ועדת מערכת אינה יכולה להמשיך לקיים את “שישי קהילתי” במתכונתו הקיימת, ומבקשת להצביע על ביטול החלטת הכנס משנה שעברה.

המצב הקיים:
על פי החלטת כנס, יום שישי מוגדר במערכת כ”שישי קהילתי” ולא ניתן לקבוע שיעורים ביום זה.

ההזדמנויות הקיימות במערכת להמשך חיזוק הקהילה והקשרים בתוכה:

– אירועים קהילתיים בימי שישי אחת בחודש, כפי שהיה נהוג בעבר, סביב חגים ומועדים מסוגים שונים (קברט חנוכה, שוק קח-תן, יום המשפחה, יום זכויות האדם ועוד)
– הקדשת חלק ממפגשי החונכות הארוכים כבמה לתלמידים והורים, להציג את עצמם, מתחומי עניין והידע שלהם ונושאים הקרובים לליבם.
– פעילויות של תלמידים מלמדים בעידוד ותמיכת הצוות (מופיע בתוכנית הפדגוגית).
– הורים שיהיו מעוניינים להעביר קורסים מוזמנים לפנות אל ועדת מערכת ונמצא לכך זמן מתאים.

ההצעה להצבעה:
ביטול החלטת הכנס, כך שניתן יהיה לשבץ שיעורים במערכת גם בימי שישי.
 

החלטות