שרותים לא ממוגדרים

מגיש ההצעה: יוני אנג׳ל (כיתה י׳)

ההצעה: שירותים לא ממוגדרים בקומת הביניים

פרוט ההצעה: מבקש להפוך את השירותים שליד הנגריה לשרותים א-מגדריים. יתר חדרי השרותים בבית הספר ישארו עם הפרדה לבנים ובנות.

מספר נקודות לדיון: (מדובר בכנס הצבעה) 

א. חשוב מאוד להבהיר אילו שירותים אינם ממוגדרים ואילו שירותים כן, בעזרת שלטים וכו׳

ב. השירותים הלא ממוגדרים אינם אך ורק לאנשים שאינם ממוגדרים, אלא גם פתוחים לכולם

ג. שירותים ממוגדרים אכן ישארו בבית הספר

ד. הבקשה היא ספציפית על השירותים בקומת הביניים, למטרת הנוחות לכולם

שאלות להצבעה:

האם להפוך את השרותים שליד הנגריה לשרותים לא ממוגדרים, כלומר: לא מופרדים ל״בנים״ ו״בנות״?

החלטות

הצעה 1

אושרה

בעד: 44, נגד: 10