כנס תקציב – 19 ביוני 2020

הצעות להצבעה

הצעה 1 – יתרת תשלומי הורים לשנת תש"פ

ההצבעה היא בחירה באחת מהאפשרויות:

 • החזרת הכספים שנותרו להורים / זיכוי המשפחות בתשלומים בשנת הלימודים הבאה (כ 500-400 ₪ למשפחה).

או

 • שימוש בכספים שנותרו משנת הלימודים הנוכחית לטיפוח מרחבים, קניית חומרים ועוד, לצורך שיפור מרחבי הלמידה והציוד לקראת שנת הלימודים הבאה.
  לדוגמה: הוספת ציוד לקרמיקה למרחב אמנות: אובניים ותנור קרמיקה.
  לדוגמה: חיזוק חדר מוזיקה: תיקון והוספת כלי נגינה וטיפול באקוסטיקה.
  לדוגמה: הקמת ספרית ספרי אמנות במרחב אמנות.
  ההחלטה על ההשקעה תתקבל בועדת תקציב ובשיתוף רחב ככל האפשר של הקהילה.

או

 • שימוש ביתרה לפעילות חוויתית לשכבות הגיל השונות, בהתאם למגבלות הבריאות.
  כל שכבת גיל שתתארגן תקבל תקציב לפעילות, אם תשאר יתרה, היא תועבר לטובת הצטיידות לשנה הבאה.

הצעה 2 – גביה והתנהלות בשנת תשפ״א

ההצבעה היא לקבל או לדחות את הצעה 2 בכללותה

 • ועדת תקציב מציעה להשאיר את הגבייה בבית-הספר בשנה הבאה בסכומים דומים לשנת הלימודים הנוכחית.
 • (יתכן ויהיה שינוי בסעיף “של”ח” הנגבה ממשפחות תלמידי העל-יסודי. במידה ולא תבנה תכנית של”ח בקיץ לקראת שנת הלימודים הבאה, סעיף זה לא ייגבה).
 • אופן חלוקת המשאבים מהתקציב ופריטת הסעיפים השונים יעשו בהמשך (בעיקר בשנת הלימודים הבאה) ע”י ועדת תקציב.

החלטות

הצעה 1

הצעה 2