כנס תקציב – 18 ביוני 2021

הצעה 1 - אישור תשלומי הורים בשנת תשפ״ב

הצעה 2 - חלוקת התקציב

חלוקת תקציב תשפ״ב

תקציב זה עומד לרשות ועדות בית הספר, בליווי ופיקוח ועדות תקציב ותאום ובקרה

שכבת ו׳ בלבד

שכבת י״ב בלבד

שכבת ט׳ בלבד

הצעה 3 - הוספת תפקיד חובה לועדות: גזבר.ית

בכל שנה, עד ל-20 לחודש אוקטובר, כל ועדה תמנה גזבר.ית שת.יהיה אחראי.ת תקציב.

על הגזבר.ית להיות בקשר קבוע, במשך השנה, עם ועדת תקציב כדי לנהל את תקציב הועדה.

ועדת תקציב מצידה, תלווה ותנחה את הגיזברים.יות לאורך השנה ולפי הצורך של כל ועדה.

הצעות להצבעה

הצעה 1 – אישור תשלומי הורים לשנת תשפ״ב

ההצבעה היא לקבל או לדחות את ההצעה בכללותה

הצעה 2 – חלוקת התקציב בשנת תשפ״ב

ההצבעה היא לקבל או לדחות את ההצעה בכללותה

הצעה 3 – הוספת תפקיד חובה לועדות - גזבר.ית

ההצבעה היא לקבל או לדחות את ההצעה בכללותה

החלטות

הצעה 1

אושרה

רוב ויזואלי

הצעה 2

אושרה

רוב ויזואלי

הצעה 3

אושרה

רוב ויזואלי