כנס הכנסים – תש״פ

התקיים ביום שישי 26 ביוני 2020

רשימת הצבעות וההחלטות