הצטרפות ליוזמה של דגני ומורים בגימנסיה לקיים למידה וולונטרית בסביבת המגורים – 23 באוקטובר 2020

מגיש ההצעה: אורן בלבן

תומר הבטיח לברר עם זאב דגני (מנהל הגימנסיה העברית הרצליה) פרטים נוספים,
אך מדובר בהצעתי להצטרף ליוזמה שמורים וחברי הקהילה שיהיו מוכנים, יציעו בזמנם הפנוי שיעורים בחוץ בסביבת מגוריהם לתלמידים שיוכלו להגיע, וגם לתלמידים אחרים תושבי הסביבה שיהיו מעוניינים בכך.

אני מציע להצטרף ליוזמה כקהילה.

פרטים נוספים על היוזמה של זאב דגני