כנס דיון: שימוש במערכת משו״ב – 13 בנובמבר 2020

מגישת ההצעה: נורית שחר

מערכת משו״ב בשימוש נרחב במשרד החינוך, היא נבנתה על מנת לפתור מצוקות של בתי ספר גדולים, בהם יש כיתות רבות וגדולות ולמורה אין דרך וזמן להגיע לכל תלמידיו והוריהם.

כך נולדה המערכת שמאפשרת למורים, הורים וגם תלמידים לעקוב אחר התלמיד.

עולה השאלה – מהו המקום של מערכת שכזו בביה״ס שלנו?
האם יש בה צורך מעבר לאישור הקורונה הדיגיטלי?

אולי היא שייכת לתיכוני ענק בהם מעטים מצליחים לראות מעבר לגליון הציונים של התלמיד?

בבית הספר שלנו, הקשר עם החונך האישי והמורים המקצועיים אמור להיות מקום המפגש, השיח ופתרון הבעיות. והיה ויש בעיה בתקשורת בין החונך, התלמיד ו/או ההורה, יש לעבוד על כך, לשכלל את הכלים ולהרחיב את הדיאלוג, לא לצמצם אותו לאפליקציה.

שאלות לדיון והבהרה:

  • מה יהיה השימוש במערכת המשו״ב בבית הספר?
  • האם ועדת מערכת היתה מעורבת בהחלטה להשתמש בה?
  • מהם הקווים האדומים?
  • איך מוודאים שלא מחליפים את התקשורת הישירה והדיאלוג בהודעות לאישור באפליקציה?

 

על פי התשובות והמחשבות העולות בדיון תגובש הצעה לכנס החלטה: האם ואיזה מקום יש למשו״ב בבית הספר.