כנס חרום: המצב החברתי-פוליטי – 19 באוקטובר 2020

מגישי ההצעה: תומר פרידמן ויוני קונר
כפי שאמר מרטין לותר קינג ב 1967: "יש זמנים בהם שקט הוא בגידה", זמנים אלו הם זמננו אנו.

מה שמתחולל במדינת ישראל בימים אלו גדול יותר מכל מה שיכול להילמד בשיעור זום כזה או אחר ויש לו חשיבות גדולה בבית ספרנו המושתת על ערכי הדמוקרטיה. מה שנעשה, נגיד וניצור בימים אלו יכנס לשיעורי ההיסטוריה של מחר. המעשים שלנו היום הם שיעור האזרחות החשוב ביותר שנוכל ללמוד וללמד.

עתידנו כמדינה דמוקרטית וכקהילה דמוקרטית נמצא באיום מתמיד כאשר מסביב מתגלה בורות כלפי מהי דמוקרטיה ומהותה, יחד עם חוקים שנויים במחלוקת המאושרים בכנסת ישראל.

אנו מאמינים שעלינו, בית ספר דמוקרטי בישראל, החובה להיות כלבי השמירה של הדמוקרטיה, לא להיות אדישים למתרחש סביבנו ולפעול באופן אקטיבי לשמירה על ערכי הדמוקרטיה – תחילה על ידי הצפת הנושא והתמודדות ישירה איתו בכיתות ובמפגשי הקהילה, ובהמשך על ידי פעולות אקטיביזם חברתי שננסח יחד כקהילה בכנס. 

אך אולי לא? אולי זו אינה החובה שלנו?

זהו כנס ראשון בנושא, כנס דיון.