שיריון שעות ועדות וכנס בלמידה בעת הקורונה – 5 בנובמבר 2020

מגיש ההצעה: איתן קריין

במערכת השעות שקיבלנו גיליתי שבניגוד לשנים הקודמות, ובניגוד להחלטות הכנס ותחת המטרייה של “ימי קורונה” נערכו כמה שינויים שלדעתי פוגעים במנגנונים הדמוקרטיים של בית הספר.

אני מבקש בהצעה הזאת להעמיד את ההחלטות שהתקבלו לבקרת הכנס.

השינויים שעברו:

  • לא הוקצו שעות ועדה באמצע השבוע
  • הוקצתה רק שעה אחת לוועדות ביום שישי
  • הכנס עבר מיום שלישי ליום שישי

 

הוסבר לי שהשינויים נעשו עקב אילוצי מערכת של ימי הקורונה ואי-התאמה בין המערכת של העל-יסודי ובין המערכת של היסודי.

הבעיות:

  • קיצוץ שעות ועדה: אין לדעתי סיבה עיניינית לקצץ בשעות הוועדה בימים של למידה מרחוק. לדעתי, בימים אלה, שבהם לא נפגשים פנים אל פנים, פעילות הוועדות חיונית אפילו יותר והקיצוץ פוגע במנגנוני בית הספר ומכרסם בהשפעת הקהילה על הלמידה. השליטה בימים האלה עברה כמעט לגמרי לידי ההנהלה. אין פלא אפוא שתלמידים.ות לא משתתפים.ות בוועדות.
  • אני מקבל שהזזת הכנס ליום שישי הגיונית בתקופת למידה מרחוק אבל היא לא התקבלה בהחלטת כנס. אם ועדת כנס החליטה על כך, הדבר לא תווך לקהילה. אם ועדת כנס סבורה שההזזה בסמכותה, אבקש שתודיע במפורש לקהילה על השינוי, ועל התנאים שבהן יחזור הכנס ליום שלישי.
    לדעתי ההחלטות שהתקבלו העמידו את המנגנונים הדמוקרטיים של בית הספר בעדיפות שנייה לעומת שעות לימוד, שחלקן בזום.

ההצעות:

הצעה ראשונה - הוספת שעות ועדות ושיריונן:

שעות הוועדות ושעות הכנס יהיו שעות משוריינות שאין בסמכות ועדת מערכת או הצוות הניהולי לקצץ בהן. תיתווסף באופן מיידי שעת ועדה נוספת או אפילו שעתיים.

או

שעות הוועדות ושעות הכנס יהיו אמנם שעות משוריינות שאין בסמכות ועדת מערכת או הצוות הניהולי לקצץ בהן. אבל הכנס מאשר בדיעבד את המערכת שבה הוקצתה רק שעה אחת לוועדות בימי שישי עד לסיום תקופת הקורונה והלמידה מהבית כל עוד הוועדות הרב-גילאיות אינן יכולות להיפגש בבית.

הצעה שניה - קביעת מועד לכנסים מקוונים בעת למידה מרוחק:

אישור שינוי שעת הכנס השבועי ליום שישי כל עוד הכנסים מתקיימים מרחוק.

או

הקצאת שעת כנס שבועי בימי שלישי בבוקר – הכנסים יתקיימו מרחוק. ועדת כנס תוכל להכריז על כנס בשישי, כפי שכתוב בספר החוקים של בית הספר.