ברוכים הבאים לוועדת קליטת משפחות!

עדת קליטת משפחות היא חלק מהרשות המבצעת בבית הספר הדמוקרטי הפתוח ביפו.
הוועדה מציגה למועמדות חדשות את ביה”ס, מארגנת ימי חשיפה (ימים פתוחים), ימי התנסות, ומפגשי תיאום ציפיות, כמו כן עוסקת הוועדה בשימור הליכי קליטת משפחות מול העירייה והנהלת בית הספר ומעקב רציף אחר קליטת תלמידות חדשות ומשפחות חדשות.
תפקידה העיקרי של הוועדה לשמור על התאמה בין אוכלוסיית התלמידות המתקבלות ובין העקרונות המנחים הבאים לידי ביטוי במסמך הזהות הבית ספרית והחלטות הכנס.
נציגות הוועדה מעורבות בתהליך קליטת תלמידה חדשה בכל שלב של השנה.
מי בוועדה:
הלל רשתי (ג’)
אורית צקול (צוות)
רוני  אבירם (צוות)
נפגשים מידי יום ו’ בשעה 10:20 בזום: 

צור קשר: