openschool-jaffa-tlv
רותם מילוא

אני רותם מילוא, מורה לספרות ולתנ"ך.

עברתי מהחטיבה ליסודי ושמחה מאוד על המעבר.

אני אוהבת את האווירה השלווה והמאפשרת בבית הספר ואת צוות המורים והמורות המקסימים.

מחכה כבר להתחיל 😉