ימים
שעות
דקות
שניות
המועד האחרון להגשת בקשות חלף

מלגות דמוקרטיות – תשפ״א

בהמשך להחלטת הכנס לגבי מלגות שכר-לימוד בשנת הלימודים תשפ״א,

אנחנו מזמינים את מי שזקוק להגיש בקשה למלגה עד לתאריך 27 בנובמבר 2020.

לאורך כל תהליך ההחלטה על חלוקת המלגות הפרטים המזהים של מגישי הבקשות יהיו ידועים אך ורק לצוות הניהולי של ביה״ס.
ועדת תקציב, אשר תחליט על אופן חלוקת המלגות בין המבקשים, תקבל אליה את הנתונים ללא פרטים מזהים. 

לצערנו, לא נוכל להבטיח כי כל מי שפונה יענה בחיוב, הקריטריונים הם כלכליים והכל תלוי במספר הפונים.
פונים שימצאו זכאים לקבלת מלגה, יקבלו סכום שינוע בין מלגה חלקית למלאה.

שימו לב, טופס הבקשה זה ישמש כהצהרת הכנסה לצורך בקשת המלגה, אנא מלאו את הפרטים בתשומת לב ובדיוק מירבי.

האופן בו יחולקו המלגות נקבע וכן הסכום אותו תקבל כל משפחה שפנתה, מכתבים נשלחו ממזכירות ביה״ס לכל הפונים, אם לא הגיע אליכם המכתב, אנא פנו למזכירות.