פריצות ללוקרים

23.11 התקיים כנס דיון בנושא פריצות חוזרות ללוקרים של תלמידות היסודי. את הנושא העלתה גפן מכיתה ה’. התקיים. ארכיון.

ניקיון השירותים

16.11 התקיים כנס דיון בנושא ניקיון השירותים. את הנושא העלתה דניאל מכיתה ט’. בדיון תלמידות ותלמידים סיפרו על הלכלוך הקבוע בשירותים והעלו הצעה לתורנות קבועה של תלמידות. התלמידות חזרו והדגישו את חשיבות האחריות האישית של כל אחת ואחד.

כנס הכנסים – תשפ״א

כנס הכנסים לשנת תשפ״א, יחול ביום שישי ה 18 ליוני, 2021.
על הפרק הצעות של ועדת מורים, ועדת תקציב ושתי הצעות בנושאי מגדר.

כנס תקציב – 18 ביוני 2021

שלוש החלטות להצבעה:
1. אישור תשלומי הורים לשנת הלימודים תשפ״ב
2. אישור חלוקת התקציב
3. הוספת תפקיד חדש לכל הועדות: גיזבר.ית

הקמת ועדה לשיוויון מגדרי

יוזמה שמושתפת של צוות והורים המבקשים לקדם, הלכה למעשה, את חזון בית הספר המקדם אג׳נדה של שיוויון מגדרי.

שיריון שעות ועדות וכנס בלמידה בעת הקורונה – 5 בנובמבר 2020

במערכת השעות שקיבלנו גיליתי שבניגוד לשנים הקודמות, ובניגוד להחלטות הכנס ותחת המטרייה של “ימי קורונה” נערכו כמה שינויים שלדעתי פוגעים במנגנונים הדמוקרטיים של בית הספר. אני מבקש בהצעה הזאת להעמיד את ההחלטות שהתקבלו לבקרת הכנס

כנס הכנסים – תש״פ

כנס הכנסים לשנת תש״פ, יחול ביום שישי ה 26 ליוני, 2020.
על הפרק הצעות של ועדת מערכת ושל תלמידות שיעור קיימות.

כנס מערכת – 26 ביוני 2020

שינויי מערכת לשנה״ל תשפ״א הנחוצים לתמיכה בשינויים פדגוגיים, קיצוץ בכמות השעות והתבוננות במצב הקיים.
1. קיצור יום הלימודים בעשרים דקות
2. העברת שעת החונך בחטיבה הצעירה והיסודית מהשעה השביעית לראשונה
3. צמצום שעות נוכחות חובה בבית הספר לחטיבות העליונות
4. שינוי בהפסקות
5. ירידה משלוש שעות חונכות בשבוע לחטיבת ביניים לשעתיים
6. מעבר לחונכות בשכבה אחת
7. ביטול החלטת כנס משנה שעברה שאוסרת קביעת שיעורים בימי שישי

כנס תקציב – 19 ביוני 2020

שתי החלטות להצבעה:
1. מה לעשות עם יתרת התקציב שנשארה בתום השנה?
2. מה יהיה מבנה התקציב וסכומי הגביה בשנה״ל תשפ״א