כנסveadat.kennes@gmail.com

מוריםvaadat.morim.opend@gmail.com

מערכתv.maarechet@gmail.com

תאום ובקרהteum.and.bakara@gmail.com

משמעתvaadat.mishmaat.opend@gmail.com

עיתוןiton.demokraton@gmail.com

קליטת משפחותklitatmishpahot@openschool.org.il

ועד מוסדי (נציגות הורים)horim@openschool.org.il

עמותת מ.ח.ר (עמותת הורים)amutat.machar@openschool.org.il

הרשמה ותשלום לקפיטריה (עמותת מ.ח.ר): amutat.machar+food@openschool.org.il

לפני שאתם נכנסים למערכת, כדאי שיהיה לכם שם משתמש וססמה, את זה אפשר לקבל ממונא, במזכירות בית הספר.

לכניסה למערכת בבקשה לחצו ← כאן

מדריך התחברות לענן 365 הזדהות אחידה

ספר החוקים של בית הספר, כל מה שאושר בכנסים במהלך השנים.
לעיון בבקשה לחצו ← כאן