כנס הכנסים – תש״פ

כנס הכנסים לשנת תש״פ, יחול ביום שישי ה 26 ליוני, 2020.
על הפרק הצעות של ועדת מערכת ושל תלמידות שיעור קיימות.

כנס מערכת – 26 ביוני 2020

שינויי מערכת לשנה״ל תשפ״א הנחוצים לתמיכה בשינויים פדגוגיים, קיצוץ בכמות השעות והתבוננות במצב הקיים.
1. קיצור יום הלימודים בעשרים דקות
2. העברת שעת החונך בחטיבה הצעירה והיסודית מהשעה השביעית לראשונה
3. צמצום שעות נוכחות חובה בבית הספר לחטיבות העליונות
4. שינוי בהפסקות
5. ירידה משלוש שעות חונכות בשבוע לחטיבת ביניים לשעתיים
6. מעבר לחונכות בשכבה אחת
7. ביטול החלטת כנס משנה שעברה שאוסרת קביעת שיעורים בימי שישי

כנס תקציב – 19 ביוני 2020

שתי החלטות להצבעה:
1. מה לעשות עם יתרת התקציב שנשארה בתום השנה?
2. מה יהיה מבנה התקציב וסכומי הגביה בשנה״ל תשפ״א