הקמת ועדה לשיוויון מגדרי

יוזמה שמושתפת של צוות והורים המבקשים לקדם, הלכה למעשה, את חזון בית הספר המקדם אג׳נדה של שיוויון מגדרי.

שיריון שעות ועדות וכנס בלמידה בעת הקורונה – 5 בנובמבר 2020

במערכת השעות שקיבלנו גיליתי שבניגוד לשנים הקודמות, ובניגוד להחלטות הכנס ותחת המטרייה של "ימי קורונה" נערכו כמה שינויים שלדעתי פוגעים במנגנונים הדמוקרטיים של בית הספר. אני מבקש בהצעה הזאת להעמיד את ההחלטות שהתקבלו לבקרת הכנס

כנס הכנסים – תש״פ

כנס הכנסים לשנת תש״פ, יחול ביום שישי ה 26 ליוני, 2020.
על הפרק הצעות של ועדת מערכת ושל תלמידות שיעור קיימות.