כנס תקציב – 18 ביוני 2021

שלוש החלטות להצבעה:
1. אישור תשלומי הורים לשנת הלימודים תשפ״ב
2. אישור חלוקת התקציב
3. הוספת תפקיד חדש לכל הועדות: גיזבר.ית

כנס תקציב – 19 ביוני 2020

שתי החלטות להצבעה:
1. מה לעשות עם יתרת התקציב שנשארה בתום השנה?
2. מה יהיה מבנה התקציב וסכומי הגביה בשנה״ל תשפ״א