כנס תקציב – 19 ביוני 2020

שתי החלטות להצבעה:
1. מה לעשות עם יתרת התקציב שנשארה בתום השנה?
2. מה יהיה מבנה התקציב וסכומי הגביה בשנה״ל תשפ״א