כנס תקציב – 18 ביוני 2021

שלוש החלטות להצבעה:
1. אישור תשלומי הורים לשנת הלימודים תשפ״ב
2. אישור חלוקת התקציב
3. הוספת תפקיד חדש לכל הועדות: גיזבר.ית

הקמת ועדה לשיוויון מגדרי

יוזמה שמושתפת של צוות והורים המבקשים לקדם, הלכה למעשה, את חזון בית הספר המקדם אג׳נדה של שיוויון מגדרי.